Printer Friendly Version Parlamentarni izbori u Republici Srbiji - upis u birački spisak za glasanje u inostranstvu @ 4 February 2014 05:04 PM

Ministarstvo pravde i državne uprave objavilo je Obaveštenje za upis u birački spisak podataka o tome da će birači glasati u inostranstvu (http://mpravde.gov.rs/obavestenje/4643/obavestenje-za-upis-u-biracki-spisak-podatka-o-tome-da-ce-birac-glasati-u-inostranstvu.php).

U Obaveštenju se ističe da birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu da, preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska (22. februara 2014. godine), podnesu zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu.

Bez obzira što su birači na prethodnim izborima bili upisani u Posebnu evidenciju birača u inostranstvu, ukoliko žele da na predstojećim izborima glasaju u inostranstvu, moraju ponovo podneti u pisanoj formi Zahtev za upis podataka o tome da će glasati u inostranstvu.

Obrasci:

Zahtev za upis u birački spisak
Zahtev za upis u birački spisak podataka da će birač glasati u inostranstvu

Popunjene obrasce, zajedno sa kopijom putne isprave, poslati na dole navedeni e-mail.

Za sva pitanja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti telefonom ili na e-mail: konzularno.hag@mfa.rs.