Printer Friendly Version Republika Srbija pristupila Konvenciji o roditeljskoj odgovornosti i zaštiti dece @ 22 January 2016 08:31 AM

Republika Srbija je 15. januara 2016. godine pristupila Konvenciji o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece iz 1996. godine.

Instrument o pristupanju Republike Srbije ovoj Konvenciji deponovao je Petar Vico, ambasador Republike Srbije u Kraljevini Holandiji.

Ceremoniji održanoj u Ministarstvu spoljnih poslova Holandije prisustvovali su Ž. Damuazo, šef Pravnog odeljenja Ministarstva, K. Bernaskoni, generalni sekretar i  F. Breger, savetnik u Haškoj konferenciji za privatno pravo, kao i S. Obradović, pravni savetnik Ambasade R. Srbije u Hagu.