Printer Friendly Version Učešće pomoćnika ministra spoljnih poslova M. Jovićević na neformalnom sastanku ministara i državnih sekretara za evropske poslove, Amsterdam, 11. aprila 2016. godine @ 13 April 2016 03:27 PM

Pomoćnik ministra spoljnih poslova Republike Srbije Marina Jovićević učestvovala je na neformalnom sastanku ministara i državnih sekretara za evropske poslove u Amsterdamu, 11. aprila 2016. godine.

 

Pomoćnik ministra M. Jovićević sastala se sa MIP Holandije B. Kundersom, a  imala je i više bilateralnih susreta sa drugim ministrima i državnim sekretarima za evropske poslove koji su učestvovali na sastanku.