Printer Friendly Version Odluke o ukidanju viza za državljane R. Indije i I.R. Iran, nosioce običnih pasoša @ 5 September 2017 11:09 AM

Obaveštavamo da je Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 22. avgusta 2017. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Indije, nosioce običnih pasoša i Odluku o ukidanju viza za državljanje Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša. Na osnovu ovih odluka nosioci običnih pasoša iz Republike Indije i Islamske Republike Iran mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji Republike Srbije, najduže do 30 dana od datuma ulaska u Republiku Srbiju, u periodu od godinu dana.