Printer Friendly Version Sastanak sa predstavnicima firme “Companies Connected” @ 6 March 2018 10:31 AM

Ambasadu Republike Srbije u Hagu posetili su predstavnici firme “Companies Connected” Ed Dubeldam i Đorđe Petrović. U razgovoru sa ambasadorom Petrom Vicom razmotreni su do sada realizovani projekti u oblasti povezivanja i saradnje srpskih i holandskih firmi, a razgovarano je i o mogućnostima za unapređenje saradnje u narednom periodu, kao i o inicijativi za formiranje neformalnog udruženja “Kluba holandsko srpskih privrednika”.