Printer Friendly Version Učešće tima studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na takmičenjima iz međunarodnog javnog prava i međunarodnog krivičnog prava @ 6 June 2018 02:30 PM

Ambasador Petar Vico je 1. juna primio grupu studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Akademci sa Novosadskog univerziteta su od 24. do 26. maja učestvovali na takmičenju Lajdenskog univerziteta, Odeljenja u Hagu, u oblasti međunarodnog javnog i međunarodnog krivičnog prava.