Printer Friendly Version 17. zasedanje Skupštine država članica Rimskog statuta @ 20 December 2018 08:55 AM

Delegacija Republike Srbije učestvovala je na 17. zasedanju Skupštine država članica Rimskog statuta, koje je održano od 5. do 12. decembra 2018. godine u Hagu. Delegaciju je predvodio Petar Vico, ambasador Republike Srbije u Hagu.
Osim redovnih aktivnosti tokom zasedanja Skupštine, Republika Srbija je, u svojstvu koordinatora Istočno-evropske regionalne grupe država članica Rimskog statuta, organizovala niz sastanaka regionalne grupe, na kojima su razmatrana pitanja u vezi sa radom Međunarodnog krivičnog suda, kao i pitanja od posebnog interesa za države članice.
Tokom zasedanja, organizovan je i sastanak Istočno-evropske regionalne grupe sa predsednikom Skupštine država članica, sudijom O-Gon Kvonom, na kojem su razmatrana pitanja u vezi sa procesom izbora budućeg tužioca Međunarodnog krivičnog suda.