Printer Friendly Version Koordinacija Istočno-evropske regionalne grupe država članica Rimskog statuta @ 5 February 2019 01:15 PM

Ambasada Republike Srbije u Hagu, završila je u januaru ove godine jednogodišnju koordinaciju Istočno-evropske regionalne grupe država članica Rimskog statuta.
Tokom jednogodišnje koordinacije, Ambasada je organizovala više sastanka Grupe sa visokim zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda – bivšom predsednicom Suda S.F. Gurmendi, tužiocem F. Bensudom, registrarom  P. Luisom i aktuelnim predsednikom Suda – Č. Eboe-Osudži. Grupa je, takođe, imala priliku da sa predsednikom Skupštine država članica, sudijom O-Gon Kvonom, razmatra pitanja u vezi sa procesom izbora budućeg tužioca Međunarodnog krivičnog suda.
Ambasada Republike Srbije organizovala je i niz sastanaka regionalne grupe na ekspertskom nivou, na kojima su razmatrana pitanja u vezi sa radom Međunarodnog krivičnog suda i aktuelnim dešavanjima, kao i pitanja od posebnog interesa za države članice.
Funkciju koordinatora Istočno-evropske regionalne grupe država članica Rimskog statuta u januaru ove godine je preuzela Ambasada Slovačke.