Printer Friendly Version Sastanak sa predsednikom Mehanizma za međunarodne krivične tribunale @ 5 February 2019 02:49 PM

Ambasador Republike Srbije u Hagu P. Vico primio je u kurtoaznu posetu predsednika Mehanizma za međunarodne krivične tribunale K. Adžijusa, koji je na ovu funkciju stupio u januaru 2019. godine.
Tokom razgovora, razmatrana su pitanja u vezi sa budućim prioritetima, najavljenim promenama u radu Mehanizma, kao i o saradnji Republike Srbije sa Mehanizmom.
U svetlu aktuelnih događaja, na sastanku su pokrenuta i pitanja od posebnog interesa za Republiku Srbiju, kako u pogledu rada Mehanizma, tako i povezanih dešavanja na polju međunarodnog pravosuđa.