| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

Конзуларне таксе и трошкови за посебне услуге предвиђени су Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03, са изменама и допунама  бр. 51/03-исправка,53/04, 42/05, 61/05, 101/05-др.закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13 и 65/13-др.закон) и Правилником о врстама посебних услуга дипломатско-конзуларних представништава, износу трошкова за посебне услуге и начину евидентирања прихода по основу наплаћених  конзуларних такси („Службени гласник РС“, бр. 102/10  и 89/13)

Конзуларне таксе су изражене у еврима и плаћају се у готовини.

Платне картице и чекови се не  могу прихватити као средство плаћања.

Ценовник конзуларних услуга


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари