| |     latinica | english  
Насловна
Улазак у Србију - визе

- Влада Републике Србије је на седници одржаној 11. маја 2017. године, усвојила Одлуку о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Перуа. носиоце обичних путних исправа, најдуже до 90 дана у периоду од шест месеци.

Одлука је ступила на снагу 20. маја 2017. године.

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша, који је потписан у Риги, 5. новембра 2016. године, ступио је на снагу 15. јануара 2017. године.

На основу овог споразума, држављани Републике Србије и Народне Републике Кине, носиоци обичних пасоша, могу да улазе, транзитирају и бораве на територији друге државе без визе до 30 (тридесет) дана од датума уласка.     

- Споразум између Владе Републике Србије и Владе Молдавије о укидaњу виза за држављане двеју земаља ступио је на снагу 6. августа 2015. године.

Држављани двеју земаља, носиоци важећих биометријских пасоша, немају обавезу прибављања визе за улазак, излазак и прелаз преко територије, као и за боравак на територији државе друге стране, у периоду до 90 дана, у оквиру периода од 6 месеци, рачунајући од дана првог уласка.

- Влада Републике Србије је на седници одржаној 19. јуна 2015. године, усвојила Одлуку о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Катара, Кувајата, Омана и Бахреина. која је ступила на снагу 30. јуна 2015. године. Ова одлука се не односи на носиоце путних исправа за странце и путних листова, који су и даље у обавези да прбаве визу за улазак у Републику Србију.

- Влада Републике Србије је на седници одржаној 30. октобра 2014. године, усвојила Одлуку о уласку без виза носилаца страних путних исправа, који поседују важећу Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу Сједињених Америчких Држава и носилаца страних путних исправа који имају регулисан боравак у државама Шенген зоне, државама чланицама Европске уније или Сједињеним Америчким Државама, која је објављена у „Службеном гласнику РС", број 119 од 31. октобра 2014. године и ступила је на снагу 8. новембра 2014. године. 

Овом Одлуком, поменуте категорије страних држављана могу, без виза, улазити, транзитирати и боравити у Републици Србији, најдуже до 90 дана у периоду од шест месеци, с тим да дужина боравка буде усклађена са периодом важења наведених виза или дозвола боравка.

Наведена одлука се не односи на носиоце путних исправа за странце, који су и даље у обавези да прибаве визу за улазак у Републику Србију.

 

Остале информације можете наћи на:

- Општи услови за улазак у Србију

- Услови за визу

- Визни режим


Информације у вези са боравком страних држављана у Републици Србији на енглеском језику можете потражити ОВДЕ.

 

Додатне информације

За додатна обавештења се можете обратити Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари